Nie siadaj za kierownicę po alkoholu! Zobacz co Ci może grozić.

Dopuszczalna ilość alkoholu we krwi kierowcy w Polsce została ograniczona przez dwa limity. Właśnie przez to, wielu kierowców siada za kierownicę pojazdu będąc przekonanym, że ma do tego prawo. Kiedy kierowca może prowadzić auto, mimo że napił się alkoholu?

Wypicie już jednego piwa lub lampki wina do obiadu może powodować u kierowcy przekroczenie dopuszczalnego poziomu alkoholu we krwi kierowcy. Przekroczenie limitu i jazda na podwójnym gazie może skończyć się przykrymi konsekwencjami dla kierowcy. Polskie prawo zabrania kierowania pojazdem, prowadzenia kolumny pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt osobie w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Stan po użyciu alkoholu – zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu lub obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Powyższe oznacza, że w Polsce dopuszczalne jest kierowanie pojazdami mechanicznym, jeżeli stężenie alkoholu we krwi jest niższe niż 0,2 promila

Badanie krwi kierowcy

Jedynym miarodajnym badaniem poziomu alkoholu we krwi jest laboratoryjne badanie polegające na pobraniu i analizie próbki krwi kierowcy. Kontrola za pomocy alkomatu nie bada poziomu alkoholu we krwi, a jedynie poziom alkoholu w wydychanym przez kierowcę powietrzu. Zasadniczo, badanie kierowcy w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu, przeprowadza się przy użyciu urządzeń elektronicznych – popularnie nazywanych alkomatami, które dokonują pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. Jeżeli jednak stan uniemożliwia przeprowadzenia badania alkomatem lub kierowca odmawia poddania się takiemu badaniu – ustalenie zawartości w organizmie alkoholu następuje na podstawie badania krwi lub moczu.

Kto może być poddany badaniu krwi na obecność alkoholu?

Badaniom na ustalenie zawartości alkoholu w organizmie mogą zostać poddani kierujący pojazdami, a także inni uczestnicy ruchu, w stosunku do których istnieje podejrzenie, że popełnili przestępstwo lub wykroczenie będąc pod wpływem alkoholu. Badaniom trzeźwości mogą ponadto zostać poddane osoby, wobec których istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogły kierować pojazdem – w sytuacjach, gdy pojazd ten uczestniczył w wypadku bądź kolizji.

Jak długo trzeźwieje się po wódce lub winie?

Warto pamiętać, że zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu jest silnie uzależniona nie tylko od rodzaju alkoholu, ale przede wszystkim od wydolności organizmu konkretnej osoby. Niektórzy z nas potrafią wytrzeźwieć równie szybko po wypiciu butelki wódki co inne osoby po wypiciu butelki wina. 

Aby mieć pewność że możesz prowadzić samochód, zadzwoń do nas! Przyjedziemy i zbadamy Cię alkomatem!

Za kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie prawo polskie przewiduje następujące kary:

 • areszt od 5 do 30 dni lub grzywnę w wysokości od 50 do nawet 5000 zł dla pojazdów mechanicznych
 • areszt do 14 dni lub grzywnę do 5000 zł dla pojazdów innych niż mechaniczne
 • w obu przypadkach zatrzymane zostaje prawo jazdy na okres od 6 miesięcy do 3 lat, przy czym określa się rodzaj pojazdu, którego zakaz dotyczy
 • jeśli okres zakazu trwał dłużej niż 1 rok przed zwrotem dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów mechanicznych osoba taka musi przejść kontrolne sprawdzenie kwalifikacji przystępując do stosownego egzaminu
 • karą grzywny może zostać również ukarana osoba, która dopuszcza

Stan nietrzeźwości (powyżej 0,5‰) – przestępstwo! 

Zgodnie z kodeksem karnym kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego jest przestępstwem. Kary przewidziane przez polskie prawo są następujące:

 • grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 dla pojazdów mechanicznych
 • grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku
 • w obu przypadkach prawo jazdy zostają zatrzymane na okres od 1 do 10 lat
 • w przypadku, gdy kierujący w stanie nietrzeźwości spowodował wypadek, w którym są zabici albo ranni kary są znacznie surowsze – do 12 lat więzienia oraz sąd może zdecydować o dożywotnim zakazie kierowania pojazdem
 • oprócz powyższego sąd orzeka również świadczenie pieniężne na rzecz instytucji lub organizacji społecznej zajmujących się pomocą ofiarom wypadków drogowych
 • ponadto w przypadku zawieszenia wykonania orzeczonej kary pozbawienia bądź ograniczenia wolności, istnieje również możliwość orzeczenia środka karnego przewidzianego w art. 44 § 2 k.k., tj. przepadku pojazdu jako narzędzia służącego do popełnienia przestępstwa
 • prowadzący postępowanie mają również możliwość dokonać zabezpieczenia samochodu, którym poruszał się sprawca, na poczet grożących mu majątkowych środków karnych
 • należy również pamiętać, że środka karnego orzeczonego za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości nie można skrócić
 • należy podkreślić, że odpowiedzialność za ten czyn może ponosić nie tylko osoba kierująca pojazdem, ale również współsprawca – pasażer lub każda inna osoba zachęcając lub godząc się na picie wódki przez kierowcę a następnie dopuszczając go do prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości popełnia przestępstwo w formie podżegania lub pomocnictwa

Punkty karne.

Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu, grozi 10 punktów karnych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *